Liên hệ

Công ty TNHH SPK Packaging
Di động: 0903.807541
Điện thoại: 086.919.8413
Email: hoptrongsuot@gmail.com
Website: www.spk.com.vn
Địa chỉ nhận thư: Số 195/5A, đường ĐT 745, khu phố Hòa Long, Phường Lái Thiêu, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

%d bloggers like this: