Liên hệ

Công ty TNHH SPK Packaging

Điện thoại: (+84) 086.919.8413
Email: asui@spk.com.vn
Website: www.spk.com.vn và https://www.hangtab.com.vn/
Địa chỉ: Số 63/3 đường Vĩnh Phú 30, khu phố Tây, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương