Khay nhựa đạt chuẩn RoHS và REACH là một lựa chọn thông minh và bảo vệ môi trường trong lĩnh vực đóng gói nhựa. Cả hai tiêu chuẩn này đều tập trung vào việc hạn chế sử dụng các chất gây ô nhiễm và hóa chất có hại trong sản xuất và sử dụng các sản phẩm nhựa.

 

RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive – Chỉ thị hạn chế chất gây hại): RoHS là một quy định của Liên minh châu Âu (EU) nhằm hạn chế sử dụng các chất gây ô nhiễm và có nguy cơ gây hại như chì, thủy ngân, cadmium, Crom hexavalent, polybrominated biphenyls (PBB) và polybrominated diphenyl ethers (PBDE) trong các sản phẩm điện tử và điện tử tiêu dùng. Đối với khay nhựa, đạt chuẩn RoHS đảm bảo rằng các nguyên liệu và thành phần trong quá trình sản xuất khay nhựa không chứa các chất cấm và hạn chế theo quy định của RoHS.

rohs clear

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Đăng ký, Đánh giá, Phê chuẩn và Hạn chế các chất hóa học): REACH là một quy định của Liên minh châu Âu nhằm kiểm soát việc sử dụng các chất hóa học trong sản xuất và xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Quy định REACH yêu cầu đăng ký và đánh giá các chất hóa học, giới hạn sử dụng các chất cấm và hạn chế sử dụng các chất nguy hiểm. Đối với khay nhựa, đạt chuẩn REACH đảm bảo rằng các chất hóa học sử dụng trong quá trình sản xuất khay nhựa đáp ứng các yêu cầu của REACH và không chứa các chất cấm hoặc hạn chế.

REACH

Với khay nhựa đạt chuẩn RoHS và REACH, bạn có thể yên tâm về việc sử dụng sản phẩm không gây hại cho sức khỏe con người và môi trường. Điều này cũng giúp đảm bảo tuân thủ các quy định và yêu cầu pháp lý của các thị trường quốc tế, đặc biệt là thị trường châu Âu.

Xem thêm: Khay nhựa định hình và Hang tabs