Giới thiệu

CÔNG TY TNHH SPK PACKAGING

Mã số thuế: 3702542295
Địa chỉ: Số 195/5A, đường ĐT 745, khu phố Hòa Long, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Ngày cấp giấy phép: 13/03/2017

thermoforming-packaging-spk-bao-bi-hop-nhua-khay-nhua-dinh-hinh

Sứ mệnh:

Sứ mệnh của chúng tôi là liên tục cải tiến sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng hoặc vượt qua nhu cầu của khách hàng để thúc đẩy một doanh nghiệp chúng tôi phát triển thịnh vượng.

Nguyên tắc:

Chất lượng sản phẩm phải tốt.
Khách hàng phát triển là yếu tố thành công của chúng tôi.
Công nhân viên là sức sống của doanh nghiệp.
Các nhà cung cấp là các đối tác chiến lược của chúng tôi.
Cần kiệm là yếu tố cho sự bền vững.

Giá trị:

Mọi người: con người là tài sản lớn nhất của chúng tôi. Họ cung cấp chuyên môn, thông minh và xác định danh tiếng và sức sống của chúng tôi. Sự tham gia và làm việc theo nhóm là những giá trị nhân lực cốt lõi của chúng tôi.
Sản phẩm: các sản phẩm là kết quả cuối cùng của những nỗ lực của chúng tôi và mọi người phải là nỗ lực trong việc phục vụ nhu cầu của khách hàng.
Lợi nhuận: Lợi nhuận là thước đo hiệu quả cho nhu cầu của Khách hàng. Lợi nhuận đạt được để tồn tại và phát triển.