HÌNH THỨC THANH TOÁN
Đối với cá nhân: Chuyển khoản qua tài khoản cá nhân hoặc tiền mặt.
Đối với tổ chức/doanh nghiệp: Chuyển khoản Uỷ Nhiệm Chi qua ngân hàng.

THỜI GIAN THANH TOÁN
Đợt 1: Đặt cọc trước 50% đơn đặt hàng.
Đợt 2: Tất toán 50% còn lại của đơn đặt hàng sau khi SPK Packaging Co.,Ltd giao đủ hàng và chứng từ.

ĐỐI TƯỢNG THANH TOÁN
Đối với tất cả các đơn hàng đầu tiên, công nợ 03 ngày làm việc (Áp dụng cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương) và thu tiền giao hàng (Áp dụng cho các khu vực khác).
Đối với những đơn hàng tiếp theo cho những khách hàng trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, áp dụng công nợ 30 ngày.
Đối với những đơn hàng tiếp theo cho những khách hàng khác, áp dụng chính sách thu tiền giao hàng.