Chính sách thanh toán

Khách hàng thanh toán đơn hàng theo 2 giai đoạn:

 • + Giai đoạn 1: Thanh toán trước 50% đơn đặt hàng gồm các hình thức thanh toán bao gồm:
  • – Tiền mặt (Áp dụng cho đơn hàng thấp hơn 20.000.000 đ).
  • – Thẻ ATM (Thẻ ghi nợ/thanh toán/trả trước nội địa);
  • – Thẻ thanh toán quốc tế, thẻ tín dụng.
 • + Giai đoạn 2: Thanh toán 50% đơn đặt hàng sau khi Bao Bì SPK giao đủ hàng cho khách hàng trong 05 ngày làm việc, gồm các hình thức thanh toán:
  • – Tiền mặt (Áp dụng cho đơn hàng thấp hơn 20.000.000 đ).
  • – Thẻ ATM (Thẻ ghi nợ/thanh toán/trả trước nội địa);
  • – Thẻ thanh toán quốc tế, thẻ tín dụng.