GIAO HÀNG VÀ CHỨNG TỪ

Sau khi sản xuất đủ số lượng, chúng tôi dựa vào điều khoản giao hàng trong hợp đồng để tiến hành sắp lịch giao hàng và xác nhận lại với khách hàng thời gian cụ thể để tiến hành.

Về cách thức và phương tiện giao hàng được chia như sau:

Số lượng ít, ở gần như nội thành thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương thì được giao bằng xe máy.
Số lượng ít, ở xa thì giao bằng các đơn vị chuyển phát như Viettel Post, VietStar…
Số lượng nhiều và ở gần thì giao bằng xe tải (Các dịch vụ xe tải thuê ngoài).
Số lượng nhiều và ở xa thì xác nhận với khách hàng chọn đơn vị chuyển phát khách hàng ưng ý rồi tiến hành giao hàng.
Đối với hàng xuất khẩu, chúng tôi xuất khẩu theo FOB thì phương thức giao hàng sẽ được bàn bạc theo trường hợp cụ thể.
Về chi phí giao hàng, chúng tôi áp dụng như sau:

Nội thành thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương sẽ miễn phí giao hàng.
Các khu vực khác, khách hàng chịu phí.