Chính sách giao hàng

1. Thời gian phục vụ giao hàng:
   - Giao hàng từ thứ hai đến thứ 7 trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết).
2. Thời gian giao hàng đối với từng loại hàng:
   - Dựa trên thoản thuận trên hợp đồng.
3. Phí giao hàng:
   - Miễn phí giao hàng trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh.
   - Thu phí giao hàng áp dụng ngoài khu vực thành phố Hồ Chí Minh (Phí giao hàng phụ thuộc vào địa điểm nhận hàng).