Do SPK Packaging Co.,Ltd sản xuất, kinh doanh các sản phẩm bao bì, sản phẩm bao bì có chức năng chứa đựng, quảng cáo cho sản phẩm bên trong nên SPK Packaging Co.,Ltd KHÔNG BẢO HÀNH cho bất cứ sản phẩm nào.