Chính sách bảo hành

Do Bao Bì SPK sản xuất, kinh doanh các sản phẩm bao bì, sản phẩm bao bì có chức năng chứa đựng, quảng cáo cho sản phẩm bên trong nên Bao Bì SPK KHÔNG BẢO HÀNH CHO BẤT CỨ SẢN PHẨM NÀO.