Nhựa PPO

Nhựa PPO (polyphenylene ether) là một loại vật liệu cao cấp với nhiều đặc tính vượt trội như cơ học, điện, nhiệt và chống cháy.