Bao bì thực phẩm

Công ty TNHH SPK Packaging Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 3702542295 Cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương Địa chỉ: Số 63/3 đường Vĩnh Phú 30, khu phố Tây, thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương Xưởng sản xuất: Số 47/4B, khu phố Khánh Hội, Phường Tân Phước Khánh,…

Ép nhũ kim

Công ty TNHH SPK Packaging Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 3702542295 Cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương Địa chỉ: Số 63/3 đường Vĩnh Phú 30, khu phố Tây, thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương Xưởng sản xuất: Số 47/4B, khu phố Khánh Hội, Phường Tân Phước Khánh,…

Hộp đựng quần áo

Công ty TNHH SPK Packaging Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 3702542295 Cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương Địa chỉ: Số 63/3 đường Vĩnh Phú 30, khu phố Tây, thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương Xưởng sản xuất: Số 47/4B, khu phố Khánh Hội, Phường Tân Phước Khánh,…

PET transparent boxes

Công ty TNHH SPK Packaging Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 3702542295 Cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương Địa chỉ: Số 63/3 đường Vĩnh Phú 30, khu phố Tây, thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương Xưởng sản xuất: Số 47/4B, khu phố Khánh Hội, Phường Tân Phước Khánh,…

in ấn

Công ty TNHH SPK Packaging Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 3702542295 Cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương Địa chỉ: Số 63/3 đường Vĩnh Phú 30, khu phố Tây, thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương Xưởng sản xuất: Số 47/4B, khu phố Khánh Hội, Phường Tân Phước Khánh,…