Hộp nhựa đựng quần áo

Hộp nhựa đựng quần áo nguyên hộp chủ yếu là PVC và PET, có tác dụng trang trí mạnh mẽ, là một bao bì thay thế tốt cho các loại bao bì hộp khác. Khách hàng sẽ bị thu hút bởi sản phẩm bên trong.

Hộp-nhựa-đựng-quần-áo
Bởi vì các sản phẩm phù hợp tính chất vật liệu trong suốt nên phạm vi ứng của loại bao bì này rất rộng như các sản phẩm đóng gói quà tặng, quần áo, văn phòng phẩm, đồ chơi, v.v.