Nhãn 3D chống hàng giả của DuPont

Loại nhãn chống hàng giả này sử dụng công nghệ hình ảnh 3D của DuPont và cho phép tích hợp các tính năng chống hàng giả công khai trực tiếp lên bao bì sản phẩm hoặc ghi nhãn và 3D Anti-Counterfeiting Film đã được cấp bằng sáng chế.

nhan chong hang gia cua dupont

Những lợi ích chính mới bao gồm:
• Các tính năng 3D có thể thấy rõ ràng
• Biểu tượng bảo mật cao cấp
• Có thể làm hình ảnh biến mất
• Có thể tùy chọn độ trong suốt
• Hình ảnh sâu