Công ty TNHH SPK Packaging


Xem thêmĐặt hàng

Tập trung vào chất lượng

Các nguyên vật liệu nhựa và chất kết dính được sử dụng không chứa bất kỳ hóa chất / chất nào được xác định theo Ủy quyền Đánh giá Đăng ký và Hạn chế Hóa chất.

REACH

Các nguyên liệu không chứa các mức độ không thể chấp nhận của chì, thủy ngân, cadmium, crom hóa trị sáu, biphenyl đa bội và ete diphenyl polybrominated như được định nghĩa bởi Hạn chế các chất độc hại.

rohs clear

Làm việc với khách hàng

Nhận yêu cầu

Tương tác với khách hàng và phân tích dự án.

Thiết kế

Dựa theo yều cầu của khách hàng để thiết kế sản phẩm.

Thời gian giao hàng

7-30 ngày phụ thuộc vào chủng loại sản phẩm.

Sản phẩm mẫu

Miễn phí cho hàng có sẵn.

Trao đổi trực tiếp

Gặp khách hàng tại công ty hoặc tại địa chỉ khách hàng.

Chứng nhận chất lượng

Chứng nhận RoHs và REACH của nguyên liệu.

Gửi yêu cầu qua email

Điện thoại: 086.919.8413